Контрол на достъпа до вътрешни части на сградата – крила или отделни офиси    

    Системата за контрол на достъпа може да обхване не само подстъпите на сградата, но и отделните й части и помещения. Използват се устройства, сходни със системите за безконтактно отключване на сградите, които обаче работят под управлението на централизираната система за контрол на достъпа. Чрез тях се ограничава достъпа на отделните служители само до разрешените им части, помещения и офиси, в разрешени части от денонощието.