Туроператори    

    В този модул се вписват сключените договори и клаузи към тях на хотела с туроператори; групи и периоди на пристигане, престой в хотела; организирани мероприятия за използване на съоръженията на хотела. Модулът може да работи и самостоятелно в туристическо бюро, което натрупва информация за резервациите на бюрото с наличните хотели и координира настаняването и престоя на гостите.