Турникети и високи врати    

    Турникетите осигуряват контрола на достъпа при влизане и излизане в сградата. През тях могат да преминат само хората, притежаващи необходимите идентификатори. Те пропускат хората един по един, което дава възможност потока преминаващи да бъде наблюдаван от охраната на сградата.