Справки

Осигурява справки за свободни стаи (моментна или перспективна заетост), адресни карти, счетоводни справки - ежедневни и по финансови периоди, справки за безкасови плащания (с чек, дебитни/кредитни карти или банков път) и оперативни справки (към камериерския офис, за ремонт и др.)