Резервации

Системата подържа свободни резервации, а при наличието на модул “Туроператори” - по сключени предварително договори. Резервациите са индивидуални или групови. Могат да се създават, променят или отменят.