Паркинг    

                    Този модул осигурява обслужването на паркинг – бариерите, ако са монтирани такива. Дава възможност на постоянните гости на хотела да паркират едно или повече – според поисканата и заплатена услуга – превозно средство на паркинга на хотела, абонаментно заплащане на паркинг – място – при необходимост с фиксирано време, по часове, дни и време на престой – за външни посетители, или еднократно, за време.