Фирмата предлага и разработка на специфични устройства според конкретните нужди и изисквания на клиентите