Системи, предлагани за офис сгради

           Системите, предлагани за офис сгради могат да се използват както от фирми, използващи собствени сгради за офиси, така и от големи сгради, приютяващи под наем офисите на множество фирми.

           Богатите възможности за контрол върху достъпа на посетители и служители, гъвкавия софтвеър, осигуряващ справки за влизания и излизания, работно време и др., както и възможността за специални разработки според конкретните нужди и изисквания на клиентите, са незаменими за работата както на големите, така и на средните и малки фирми, притежаваши или наемащи офиси, производствени халета или магазини, загрижени за добруването на работниците и клиентите си.