Настаняване

           Настаняване с или без резервации - от туроператори или свободни заявки. При настаняване могат да се задават допълнително услуги и пакети услуги, да се задават дебитно/кредитни карти за безналично разплащане - при наличие на модули за безналично разплащане, отстъпки и предплащане.