Промяна на информацията и междинни плащания по време на престоя на гостите

           Поддържа лична информация за клиентите, промяна на услуги и на пакети услуги, премествания от стая в стая, междинни плащания и др.