Камериерски Офис    

    Този модул организира работата на камериерите - планиране на почистването на стаите; планиране на материалите и консумативите за това; организация на чисто и мръсно бельо; мини бар; организиране на заявки по стаите “Моля, почистете!”; отчитане работно време на камериерите (опция), склад “Консумативи”. При заплащане на услугите “Моля, почистете!” и мини бар и др. се изготвя справка към модула “Рецепция” по стаи.