Служители и Работно Време    

                    В зависимост от инсталираните софтуерни модули, системата дава възможност и за административен контрол на присъствията, отсъствията и закъсненията, както и за индивидуално отчитане на отработеното време на служителите. Също така може да се предвижда и отчита необходимостта от допълнителна, в някои случаи и специфична, работна сила за активния сезон, или за кратки периоди от време поради увеличена натовареност.