Автономен контролер за врата

Автономният контролер за врата представлява модерно електронно средство за отключване на входове на сгради, жилища и офиси. Един обикновен таг може да замени множество от конвенционалните механични ключове. За разлика от тях той е неметален и значително по-лек. Освен това не подлежи на механична повреда поради търкане, изтриване и последваща промяна на фината форма на зъбците и е практически вечен. Тагът представлява малък чип с електронен код, удостоверяващ правото на достъп, който може да бъде инкорпориран в различни обекти като пластмасови карти, но дори и да има формата на елегантен ключодържател. Един – единствен таг може да отговаря за множество врати, без това да води до проблеми с объркване. Автономният контролер за врата е интегриран с четящо устройство за идентификационни тагове с 40-битов код (над 1 трилион възможни комбинации). Кодът е уникален и не може да бъде фалшифициран, което гарантира много високата степен на сигурност. Тъй като четенето на таговете се извършва без механичен контакт с четящото устройство, те не се износват и са практически вечни. Таговете се произвеждат в различни форми – като пластмасови карти, твърди пластмасови дискове, ключодържатели и др. Четенето на кода се извършва от разстояние и не се възпрепятства от неметални прегради, което позволява контролерът да бъде монтиран зад стъклени или дървени врати и прегради. Контролерът притежава енергонезависима памет, в която съхранява кодовете на таговете за достъп. В зависимост от модела си, контролерът може да обслужва 100, 200 или 400 тага. При въвеждане на таг в полето на четящото устройство, контролерът го прочита и сравнява със записаните в паметта му кодове. Ако кодът не съответства на никой от записаните, контролерът отказва достъпа – светва червеният светодиод “Отказ” и се чува продължителен звуков сигнал. Ако кодът съществува, светва зеленият светодиод “Отворено”, чува се троен звуков сигнал и управляващият транзистор вратата се отключва. Според нуждите на клиента четецът може да бъде настроен така, че да работи в два различни режима: А) За дадено време: при прочитането на валиден таг вратата се държи отключена за даден период от време. Б) ‘ON/OFF’ – режим. Показването на тага сменя алтернативно състоянието на вратата, примерно, заключва я, ако е била отключена. Този вариант на работа е особено полезен при изработването на аларми за отделни апартаменти.