Системи, предлагани за обслужване на платени паркинги и гаражи

Паркинг системите дават възможност за автоматично таксуване на времето за престой на паркинга, използване на предплатени карти, контрол върху заетостта на паркинга и отчетността на персонала.