Обслужване на детектори за движение с охранителни функции    

    Контролерите за достъп могат също така да изпълняват и функции по охрана на помещенията. Те се свързват към детектори за движение или МУК. Позволяват както ръчното, така и автоматичното включване на охраната на помещенията.