Безналично Разплащане    

                    Посредством тази опция се дава възможност заплащането на различните предлагани от хотела услуги да става по електронен път, прехвърляйки по електронен път всички заявки, както и полупки – пр. от ресторанта на хотела или румсървиз - към сметката за стаята на клиентите. Потвурждението става посредством тага – ключ, както и с личен подпис. Окончателното заплащане също може да се извърви по банков път.