Видеонаблюдение на жилищна сграда    

                Входната врата и прилежащия терен се наблюдават посредством видеокамери. Информацията постъпва във видеосървъра се запазва на дигитален носител. Освен на харддиска може да бъде архивирана на CD, DVD и др. Тази информация може също така да бъде предавана към монитор на портиер или охранител за директно наблюдение.
               Системата може да включва различни видове камери – черно-бели или цветни, камери, позволяващи следене на подвижен обект, ИЧ камери, позволяващи наблюдение на тъмно и др.