Видеодомофонна система за жилищна сграда    

В съвременните сгради все по-често застъпени са видеодомофонните системи. Тяхната цена намалява постепенно, а необходимостта от тях нараства. С тяхна помощ собственикът на жилището може да установи личността на звънящия, без самият да бъде видян, и да прецени дали желае да комуникира с него. Възможността да бъдат спряни/недопуснати нежелани посетители – нерядко нарушаващи почивката на живущите във всяка кооперация - осигурява спокойствието на живущите като цяло, а също така и по-висока степен на сигурност.