Безконтактно Отключване    

четец

   Предлаганата основно за входове на жилищни кооперации система за безконтактно отключване дава възможност за влизане във входа или жилището без употребата на конвенционален ключ. Това е изкючително удобство, особено когато прибиращия се носи неща, или води деца за ръката, ръцете му са заети и е затруднен да извади ключ. Освен това предпазва патроните на ключалките от повреждане в следствие перманентната им употреба "по съвместителство" и за дръжки.