Бариери за паркинги    

    Бариерите възпрепятстват използването на служебните паркинги от автомобили, нямащи право на достъп до тях. Те могат да бъдат управлявани от служителя на паркинга или да работят автономно (със самостоятелна база данни или като част от по-голяма система за достъп). Също бариерите могат да работят като част от система за таксуване на престоя на платени паркинги.